ค้นหาประกาศ:
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน 78,900 บาท โดยสายการบิน ฟินน์แอร์

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน 78,900 บาท โดยสายการบิน ฟินน์แอร์
 • :ผู้ประกาศ
 • บอม
 • :ที่อยู่
 • 98/22ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม
 • :จังหวัด
 • นครปฐม
 • :เบอร์โทรศัพท์
 • 0890404783
 • :ความต้องการ
 • ต้องการขาย
 • :สภาพสินค้า
 • ใหม่
 • :ราคา
 • 78.00 บาท
 • :เว็บไซต์
 • คลิกเพื่อเข้าดูเว็บไซต์
 • :ลงประกาศวันที่
 • 19 มิ.ย. 2560 16:28 น.
 • :อัพเดทล่าสุด
 • -
http://tourdenmark.net

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน 78,900 บาท โดยสายการบิน ฟินน์แอร์

การเดินทาง สายการบิน ฟินน์แอร์
ระยะเวลา : 7 วัน
รับได้ : 30 ท่าน 
ราคา : 78,900 บาท


เปิดรับกรุ๊ปจอยปี 2559  
เดือนพฤศจิกายน 4-10 พ.ย. , 12-18 วันลอยกระทง ,18-24 พ.ย. ,25-1 ธ.ค.
เดือนธันวาคม 3-9 วันพ่อ ,10-16 วันรัฐธรรมนูญ ,16-22 ธ.ค.,23-29 ธ.ค., 29-4ม.ค.60( ปีใหม่) ,30-5ม.ค.60( ปีใหม่) , 31-6ม.ค. 60 (ปีใหม่)


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ เฮลซิงกิ โคเปนเฮเกน
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ ทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.55 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 090 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) แวะพักเพื่อรอ เปลี่ยนเครื่อง และผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
17.45 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 667
18.25 น. ถึงสนามบินโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน(มื้อที่1)
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FIRST COPENHAGEN หรือเทียบเท่า (เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันที่สอง โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน เรือ DFDS
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่2)นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปกับพระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับ ในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) ถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือ สินค้าและเรือสำราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน(Gefion Fountain) มีตำนาน เล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิ ออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศ เดนมาร์กในทุกวันนี้ "
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง(มื้อที่3)
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดใน โลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไป ด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
16.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและ สวีเดน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ "สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์" ณ ภัตตาคารบนเรือ อาหารพื้นเมือง (มื้อที่4)
พักค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS

วันที่สาม ออสโล ประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง Charlottenberg
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ(มื้อที่5)
09.30 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือออสโล (Oslo) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนา ขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปี แต่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี นำท่านชมสวน ประติมากรรมวิกเกลแลนด์ (Vigeland Sculpture Park) จากนั้นนำท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่ จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน(มื้อที่6)
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งย่านคาร์ล โจฮันเก้น เกท (Karl Johangen Gate) ย่านถนนคนเดิน สินค้าของ ฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่สินค้าและของที่ ระลึกต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ประเทศหนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง(มื้อที่7)
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม THON CHARLOTTENBERG หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ Charlottenberg คาลสตัท สต็อคโฮล์ม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่8)
นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมือง สต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่าน ระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน(มื้อที่9)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศ สวีเดน (Sweden) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย(มื้อที่10)
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOOD MORNING HAGERSTEN หรือเทียบเท่า (เพื่อความสะดวก ของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันที่ห้า กรุงสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง เรือ SILJA LINE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่11)
09.00 น. นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบ โดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือน ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน(มื้อที่12)
บ่าย นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Museum) เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับ ประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE ที่พร้อมไปด้วย ร้านขาย ของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร,ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ
17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
20.00 น. รับประทานอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรืออาหารพื้นเมือง (มื้อที่13)
พักค้างคืนบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE

วันที่หก กรุงเฮลซิงกิ จัตุรัสซีเนเตอร์ สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ(มื้อที่14) 
เดินทางถึง ณ ท่าเทียบเรือกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงใหญ่ของประเทศฟินแลนด์ (Finland) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ นำคณะชมตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียงเป็นตลาดใจกลางเมืองขายของที่ระลึก ขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิเช่น ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสซีเนเตอร์ (Senate Square) รายล้อมไปด้วย อาคารสำคัญๆที่สร้างในยุคที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซียและเป็นศูนย์กลางทาง ประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน(มื้อที่15) 
บ่าย นำท่านชมอนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius monument) ตั้งอยู่ในสวน ซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อ สดุดีให้แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงคลาสสิก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กลางแจ้ง ดู แปลกตา ทันสมัย 
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเฮลซิงกิ เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (Tax Refund)
17.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 089 
07.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
07.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 78,900 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน 
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย 
- ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง 
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ 
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันที

คำค้นหาประกาศ:
แพคเกจทัวร์
โปรโมทที่อื่น:

ประกาศในหมวดหมู่เดียวกัน (ลงประกาศฟรี ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท) 10 รายการล่าสุด